Usługi 2018-07-03T12:52:26+00:00

BAZY DANYCH PZGiK
I DOKUMENTY ODGiK.

Digitalizujemy materiały ośrodka geodezyjnego i dostarczamy je w strukturach zgodnych z najpopularniejszymi na rynku programami do prowadzenia ośrodka. W ramach naszych działań dostarczyliśmy ponad dwa miliony dokumentów opracowanych w zakresie:
 • Skanowania dokumentacji papierowej

 • Wprowadzania zasięgów przestrzennych z map analogowych

 • Indeksowania w struktury bazodanowe

 • Przygotowania baz metadanych

Tworzymy i modernizujemy bazy danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, w szczególności digitalizujemy dane analogowe do postaci wektorowej, zgodnej ze standardem baz BDOT, GESUT i osnowy.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE.

W sposób kompleksowy tworzymy opracowania dokumentów planistycznych i przeprowadzamy pełną obsługę procedury planistycznej.
 • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

 • Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 • Analizy chłonności, wnioski rolne i leśne, opracowania i prognozy

 • Digitalizacja zasobu planistycznego

Pasek Partnera SAAS

EWIDENCJA DROGOWA.

Proponujemy założenie rejestru elektronicznego i pozyskanie danych w celu efektywnego zarządzania infrastrukturą drogową organizacją ruchu. We współpracy z nami stworzysz pełną ewidencję pasa drogowego i wygenerujesz książkę drogi.
 • Wdrożenie oprogramowania

 • Inwentaryzacja infrastruktury drogowej

 • Fotorejestracja

 • Zakładanie baz danych drogowych

ewidencjadrogowa.pl

ANALITYKA IT

Wspomagamy naszych partnerów w procedurach zamówień publicznych,realizacji i kontroli projektów IT. Wykonujemy analizę procesów biznesowych, w tym w szczególności przygotowanie do realizacji e-usług IV i V poziomu z zakresu gospodarki przestrzennej.

KARTOGRAFIA


Wykonujemy wielkoformatowe mapy ścienne,
opracowania danych przestrzennych
na potrzeby publikacji książkowych,
prac naukowych
i materiałów reklamowych.

OCHRONA ŚRODOWISKA.

Tworzymy dokumenty wysokiej jakości merytorycznej i redakcyjnej. Wieloletnia praktyka naszych pracowników sprawia, że z łatwością przeprowadzimy Twój proces inwestycyjny przez wymagane procedury.
 • Karty informacyjne przedsięwzięć

 • Raporty oddziaływania na środowisko

 • Nadzór przyrodniczy

 • Organizacja i nadzór inwestycji

 • Obserwacje parametrów środowiska

sozp.pl

TWOJA PRZESTRZEŃ
W DOBRYCH RĘKACH.

ROZPOCZNIJ WSPÓŁPRACĘ