Przejdź do treści

Sprawdź co dla Ciebie przygotowaliśmy:

Są zestawy usług dla konkretnych grup odbiorców.
Nie ma Ciebie na liście? – Zadzwoń! Trzeba coś z tym zrobić.

Dla Urzędnika

Zarządzanie zbiorem GML APP
E-usługi w procedurze
Prezentacja map w internecie

Dla Urbanisty

Generowanie GML
Teczka elektroniczna
Analizy GIS do planów

Dla Projektanta

Wsparcie konsultacji społecznych
Konsultacje wariantów inwestycji
Konwersja CAD - GIS

Dla Burmistrza

Moduł Inwestycje JST
Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców
Wsparcie kompetencji Urzędu

Dla Mieszkańca

Konsultacje społeczne
Zgłaszanie potrzeb inwestycyjnych
Udział w planowaniu przestrzennym

Dla Geodety

Walidacja GML
Tworzenie baz danych geodezyjnych
Digitalizacja matetriałów PZGiK