Przejdź do treści

Geodezja Cyfrowa

Od mapy zasadniczej w postaci rysunkowej do geodezyjnych baz danych – wszystko o digitalizacji

Walidacja GML

Poprawne tworzenie geodezyjnych baz danych wymaga stosowania walidatorów. Stworzyliśmy unikalny zestaw kontroli plików GML pod kątem spełniania wymagań wynikających z rozporządzeń wykonawczych do BDOT, GESUT i EGiB.

Tworzenie i dostosowywanie

Przez ostatnie lata utworzyliśmy kilkanaście powiatowych baz danych geodezyjnych BDOT i GESUT. Doświadczenia zbieraliśmy w różnych regionach Polski.

Digitalizacja

Klilkanaście milionów stron zostało zeskanowanych i zaindeksowanych w naszych pracowniach. Materiały pochodziły nawet z XIX wieku. 

Obiektowanie

Niektóre prace wymagają obiektowawania – czynności polegającej na zmianie rysunków dxf lub dwg w postać bazodanową, wraz ze zmianą linii na poligony.