Przejdź do treści

O bazach danych przestrzennych na spotkaniu w Olsztynie

Kolejne spotkanie z cyklu prezentacji narzędzi do walidacji geodezyjnych baz danych odbyliśmy 30 marca w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym. Spotkanie było owocne w nowe spostrzeżenia i uwagi odnośnie zastosowania formatów GML w pracach powiatowych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.