Przejdź do treści

Projekty

Autorska platforma klasy web-gis

Procesowe podejście do obsługi e-usług, danych przestrzennych GML, aktów planowania przestrzennego i procedury planistycznej

Walidator GML dla baz danych BDOT GESUT i EGIB

Indywidualizowany sposób diagnostyki i walidacji geodezyjnych baz danych w oparciu o przetwarzania plików GML dla baz danych

default

Opracowania eksperckie

Wykonaliśmy operatu do Planów ochrony Słowińskiego Parku Narodowego i Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz ponad 500 mniejszych i większych opracowań specjalistycznych w zakresie zarzadzania przestrzenią i środowiskiem na potrzeby gmin i miast

Projekty pozyskania i przetwarzania danych

Lata pracy zaowocowały przetworzeniem kilkunastu milionów stron dokumentacji, milionami klikniętych werteksów na mapach oraz