Przejdź do treści

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym od ponad 20 lat reguluje kwestie związane z planowaniem przestrzennym, a także określa zasady zagospodarowania przestrzennego w Polsce. W jej zakresie znajdują się takie zagadnienia jak ustalanie sposobu zagospodarowania terenów, warunki zabudowy, budowa dróg i innych obiektów, ochrona środowiska oraz rozwoju gospodarczego i społecznego.

W ramach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym funkcjonują m.in. plany zagospodarowania przestrzennego, które określają sposoby wykorzystania danego obszaru, zasady zabudowy oraz innych zagadnień związanych z zagospodarowaniem przestrzennym.`