Przejdź do treści

Sprawdzaj przeznaczenie działek budowlanych terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Uczestnicz w konsultacjach społecznych

Poprzez przyjazne mapy, konsultacje społeczne, geoankiety łączymy samorządy oraz firmy z klientami i pomagamy wspólnie kształtować przestrzeń.

zaawansowany system do zarządzania danymi przestrzennymi APP GML
proste i efektywne e-usługi w planowaniu przestrzennym
moduły dziedzinowe
wsparcie znakomitych ekspertów

Historia aktu planistycznego oraz szczegółowe informacje o przeznaczeniu terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Geoankiety z możliwością rysowania na mapie
Składanie wniosków i uwag w procedurze planistycznej