Przejdź do treści

Geofabryka Sp. z o.o. przeprowadza inwentaryzacje przyrodnicze na potrzeby inwestycji z zakresu budowy dróg, linii energetycznych, zbiorników retencyjnych czy eksploatacji obszarów górniczych. Inwentaryzacje przeprowadza zespół doświadczonych specjalistów z zakresu botaniki i fauny oraz ochrony środowiska przy wsparciu specjalistów GIS.

Produktem dostarczanym Zamawiającemu jest Raport z inwentaryzacji zawierający m.in. szczegółowe informacje na temat rozpoznanych w terenie cennych przyrodniczo gatunków roślin i zwierząt wraz z opisem metodyki prowadzenia badań, dane przestrzenne przedstawiające wyniki inwentaryzacji, bogata dokumentacja fotograficzna oraz kartograficzna wizualizacja wyników badań.

Przykładowe realizacje:

 • inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby realizacji budowy linii energetycznej 110 kV relacji GPZ Koronowo – RS Świekatowo oraz RS Świekatowo – GPZ Żur; woj. kujawsko-pomorskie; 2022 r.
 • inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej:
  • budowy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej: Węzeł Żukowo – Węzeł Gdańsk Południe; woj. pomorskie; 2021-2022 r.
  • budowy obwodnicy miejscowości Dobiegniew w ciągu drogi krajowej nr 22 oraz budowy obwodnicy miejscowości Przytoczna w ciągu drogi krajowej nr 24; woj. lubuskie;  2021 r.
  • budowy drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne: odcinek węzeł Łopiennik-węzeł Krasnystaw Północ, odcinek węzeł Zamość Sitaniec – węzeł Zamość Wschód; woj. lubelskie; 2019-2020 r.
  • budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku granica woj. podlaskiego – Łosice – granica woj. lubelskiego; 2019 r.
  • budowy drogi ekspresowej S10 na odcinku Wyrzysk-Bydgoszcz; woj. wielkopolskie, woj. kujawsko-pomorskie; 2018-2019 r.
 • inwentaryzacja przyrodnicza prowadzona w związku z planami budowy zbiornika retencyjnego na rzece Wkrze w gminie Lubowidz; powiat żuromiński, woj. mazowieckie;  2022 r.
 • inwentaryzacja przyrodnicza w rejonie projektowanych obszarów i terenów górniczych Bajerze i Tuchola; powiat chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie; 2022 r.
 • inwentaryzacja pomników przyrody w gminie Jeżewo wraz z przygotowaniem projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody drzew w granicach administracyjnych gminy; powiat świecki, woj. kujawsko-pomorskie; 2022 r.