Połączyliśmy rzetelność i metody pracy naukowej, wieloletnie doświadczenie współpracy z jednostkami samorządowymi i innymi firmami oraz entuzjazm zaangażowanego zespołu, aby świadczyć Ci najwyższej jakości, kompleksowe usługi w zakresie ochrony środowiska i planowania przestrzennego, ze szczególnym wykorzystaniem Systemów Informacji Geograficznej.
PERSONEL
Jakub Makarewicz, PREZES

Menadżer (Prince Practitioner), doświad-
czony specjalista w zakr. ochrony środo-
wiska i planowania przestrzennego, jeźdźca motocykla trekkingowego. 
Dawid Sekuła

Specjalista w zakresie GIS i przetwarzania danych. Opiekun klientów.
Sebastian Czapiewski

Specjalista w zakresie GIS i przetwarzania danych. Opiekun klientów.
USŁUGI
Ochrona Środowiska

Tworzymy dokumenty wysokiej jakości merytorycznej i edycyjnej. Wieloletnia praktyka naszych pracowników sprawia, że z łatwością przeprowadzimy Twój proces inwestycyjny przez wymagane procedury. Przygotujemy dla Twojej inwestycji:
 • oceny oddziaływania na środowisko,
 • karty informacyjne przedsięwzięć,
 • raporty oddziaływania na środowisko,
 • prognozy oddziaływania na środowisko,
 • nadzór przyrodniczy,
 • organizacja i nadzór inwestycji.
Planowanie Przestrzenne

Proponujemy przygotowanie dokumentów i kompleksową obsługę procedury planistycznej.
 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
 • studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • audyt krajobrazowy,
 • analiza chłonności,
 • mapy tematyczne (rewitalizacja, okręgi wyborcze, okręgi szkolne, reklamy itp.).
Systemy Informacji Geograficznej

Wspomagaliśmy lub kierowaliśmy przeprowadzeniem wdrożeń projektów GIS.
 • masowe wprowadzanie danych do systemów GIS,
 • przetwarzanie danych przestrzennych,
 • teledetekcja z wykorzystaniem drona,
 • terenowa inwentaryzacja danych przestrzennych,
 • opracowania kartograficzne,
 • konsulting, know-how w GIS,
 • przygotowanie specyfikacji zamówień,
 • wdrożenie rozwiązań OpenSource,
 • szkolenia QGIS, ArcGIS, OpenDitect, SAGA.
Digitalizacja zasobów

Rozbudowany, mobilny zestaw urządzeń skanujących najwyższej jakości, pozwala na szybkie rozpoczęcie i przeprowadzenie prac w dowolnym rejonie Polski. Wykonamy dla Ciebie:
 • skanowanie, rozpoznawanie dokumentów,
 • indeksowanie, przetwarzanie skanów,
 • wektoryzacja, referencja map,
 • metadane, katalogowanie,
 • zasilanie baz danych.
PROTFOLIO


Infostrada Kujaw i Pomorza

Jako podwykonawca projektu przepro-
wadziliśmy digitalizację i przetworzenie zbiorów kilkunastu rejestrów i ewidencji w ponad 130 JST. Przy projekcie pracowaliśmy ponad 1,5 roku, prowadząc jednocześnie dwa biura, w których zatrudnionych było 25 osób.


Studium Gminy Osie

W 2014 roku wykonaliśmy Studium uwarunkowań... dla Gminy Osie. Od strony kartograficznej i bazodanowej projekt został całkowicie zrealizowany w Systemie Informacji Geograficznej. Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego nagrodził Gminę Osie za wysoką jakość opracowania kartograficznego wykonanego w technologii OpenSource.
5


Dokumentów studiów
200


Specjalistycznych opracowań środowiskowych
2700


Przetworzonych planów miejscowych do postaci GIS
KONTAKT


ul. Prosta 19/5
87-100 Toruń
+48 668 136 941
biuro@geofabryka.pl