Przejdź do treści


Wspieramy
zarządzanie
przestrzenią

Specjaliści od danych przestrzennych
dla samorządów i firm


Tworzymy VOXLY.PL

Stworzyliśmy narzędzia umożliwiające przeprowadzenie konsultacji społecznych z użyciem geoankiety i e-usług.

„Voxly – rozbudowa i udostępnienie nowych e-usług dla potrzeb konsultacji społecznych w zakresie kształtowania przestrzeni”

Całkowita wartość projektu 1 765 429,53 zł
Kwota dofinansowania w projekcie 1 494 082,95 zł

Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy

Dla Samorządowca

Zarządzanie zbiorem GML APP
E-usługi w procedurze
Prezentacja map w internecie

Dla Urbanisty

Generowanie GML
Teczka Elektroniczna Planu
Analizy GIS i Kartografia

Dla Projektanta

Wsparcie konsultacji społecznych
Konsultacje wariantów inwestycji
Konwersja CAD – GIS

Dla Burmistrza

Moduł Inwestycje JST
Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców
Wsparcie kompetencji Urzędu

Dla Mieszkańca

Konsultacje społeczne
Zgłaszanie potrzeb inwestycyjnych
Udział w planowaniu przestrzennym

Dla Geodety

Walidacja GML
Tworzenie baz danych geodezyjnych
Digitalizacja matetriałów PZGiK

Geofabryka to firma z branży geoinformatycznej. Zajmuje się produkcją oprogramowania i zaspokajaniem potrzeb samorządów i firm w zakresie wysokiej jakości danych do systemów geoinformatycznych i bazodanowych.

Geofabryka wykorzystuje nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania, aby zapewnić swoim klientom usługi oparte na wiedzy o najwyższej jakości. Dążymy do ciągłego rozwoju, aby móc sprostać wyzwaniom wynikającym z dynamicznie rozwijającej się branży geoinformacyjnej.

Geofabryka jest renomowaną firmą z branży IT, która wykonała dziesiątki projektów dla klientów sektora administracji publicznej i firm.

Zespół Geofabryki

Zadzwoń - Porozmawiajmy

Pomogliśmy już w setkach spraw związanych z GIS i systemami informatycznymi.