Czy Twoja przestrzeń jest pod właściwą opieką?
Wspieramy firmy i samorządy w zarządzaniu przestrzenią.
Voxly - narzędzie konsultacji przestrzennych Wykorzystując platformę Voxly, stworzyliśmy narzędzia umożliwiające przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie kształtowania przestrzeni.
Rozwój Voxly dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty urząd” - Działanie nr 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego”
Opracowania środowiskowe Wykonujemy inwentaryzacje przyrodnicze na potrzeby STEŚ dla dróg ekspresowych i innych inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Inwentaryzacja przyrodnicza drogi ekspresowej S10
Dane przestrzenne
Oprogramowanie
Usługi
Pozyskujemy, przetwarzamy, analizujemy i wizualizujemy wszelkiego rodzaju dane przestrzenne.
Cyfryzacja
Inwentaryzacja
Geodezja i Kartografia
Wodociągi i kanalizacja
Drogownictwo
Usługi obejmują skanowanie dokumentów analogowych i kompleksową obróbkę cyfrowych kopii danych.
 • Skanowanie dokumentów - skanowanie automatyczne i ręczne, wielkoformatowe, książkowe, transport archiwów, prace u klienta
 • Indeksowanie danych - rozpoznawanie rodzajów dokumentów, nadawanie nazw plików według słownika lub uuid
 • Metadane dokumentów - określanie autorów, dat, opisów do nadawanie nazw plików według słownika lub uuid
 • Edycja atrybutów specjalnych - dodawanie geometrii, zasięgów, nadruk znaków wodnych lub kodów kresowych
 • Zasilanie baz danych i systemów dziedzinowych - import do baz danych niezależnie od formatu i rodzaju bazy, wprowadzanie przez interfejs
 • Naprawy introligatorskie - poprawa stanu materialnego dokumentów, szycie i archiwizacja dokumentów
Wykorzystując najnowsze narzędzia i metody pracy, inwentaryzujemy w terenie dowolne obiekty, przygotowujemy bazy danych opisowych i przestrzennych w dowolnych standardach i formatach.
Kompleksowo pozyskujemy i przetwarzamy dane Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
Wykonujemy kompleksowe bazy danych do zasilenia systemów GIS oraz modeli sieci.
 • Pozyskiwanie danych przedsiębiorstw i PZGiK - inwentaryzacja terenowa, skanowanie, obróbka cyfrowa archiwów zakładowych i ośrodków geodezyjnych
 • Przetwarzanie formatów danych CAD - tworzenie obiektów na bazie danych CAD, przetwarzanie plików CAD do baz danych
 • Paszportyzacja obiektów sieci - tworzenie, uzupełnianie atrybutów obiektów
 • Kontrola topologiczna - testowanie i poprawa spójności geometrycznej obiektów
 • Zasilanie baz danych i systemów specjalnych - import do baz danych niezależnie od formatu i rodzaju bazy, wprowadzenie przez interfejs
Wykonujemy od podstaw oraz aktualizujemy dane ewidencji drogowych.
 • Fotorejestracja i wideorejestracja strefowa i 360 za pomocą własnego sprzętu rejestrującego lub z wykorzystaniem skanerów laserowych
 • Zakładanie i aktualizacja ewidencji pasa drogowego, tworzenie obiektów zagospodarowania pasa, ewidencje oznakowania, urządzeń BRD
 • Przeglądy roczne i pięcioletnie wykonywanie raportów i arkuszy oceny jakości nawierzchni
 • Zasilanie baz danych i systemów specjalnych, import do baz danych niezależnie od formatu i rodzaju bazy, wprowadzanie przez interfejs aplikacji branżowych
Dostarczamy rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie przestrzenią, przygotowane przez nasz zespół oraz uznanych producentów.
Voxly
esusza.pl
SOZP
Voxly to autorska platforma do budowy aplikacji webowych, ze szczególnym uwzględnieniem analizy i publikacji danych przestrzennych oraz konsultacji społecznych.
Rozwój Voxly dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty urząd” - Działanie nr 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego"
Aplikacja wykonana na zamówienie WIND-HYDRO dla potrzeb prezentacji danych o suszy w projekcie finansowanym przez Europejską Agencję Kosmiczną.
Aplikacja zintegrowana jest z segmentem modelującym i prezentuje rozkład wartości wybranych wskaźników suszy oraz numerycznej prognozy pogody. System aktualizowany jest codziennie. Aplikacja pozwala na pozyskiwanie danych o zmienności wartości wskaźników w czasie dla danego miejsca oraz innych charakterystycznych statystykach
To kompleksowy system zapewniający kontrolę stężenia zanieczyszczeń smogowych.
Do szczegółowej obserwacji poziomów stężeń pyłów zawieszonych o frakcji PM10 i PM2,5 wykorzystywane są specjalistyczne detektory laserowe. Pomiary wykonywane SĄ dowolnym interwale a ich wyniki gromadzone w bazie danych za pomocą transmisji GSM. Spływające w czasie rzeczywistym dane wizualizowane są w atrakcyjny sposób na witrynie internetowej w postaci map i wykresów. W ten sposób mieszkańcy regionu objętego siecią SOZP otrzymują bieżące informacje o stanie czystości powietrza.
 • trwałe narzędzia pomiarowe
 • niezawodny system gromadzenia i przetwarzania wyników
 • atrakcyjna szata graficzna, zawsze dostosowana do potrzeb klientów
Uzupełnieniem systemu pomiarowo-prezentacyjnego jest szeroko zakrojona kampania społeczna, wykorzystująca wiele kanałów komunikacji z mieszkańcami, a której celem jest uwrażliwienie opinii publicznej na problem konsekwencji zdrowotnych będących skutkiem długotrwale zanieczyszczonego powietrza.
Świadczymy usługi eksperckie z zakresu planowania przestrzennego, ochrony środowiska, analizy potrzeb i dokumentacji wymagań funkcjonalnych systemów teleinformatycznych.
Ochrona środowiska
Planowanie Przestrzenne
Usługi obejmują zadania w zakresie opracowań, analiz i raportów w zakresie ochrony środowiska.
 • Opracowania środowiskowe - opracowania ekofizjograficzne i prognozy oddziaływania na środowisko
 • Karty informacyjne i raporty oddziaływania na środowisko - tworzenie dokumentacji na potrzeby procedur administracyjnych
 • Inwentaryzacje przyrodnicze prace terenowe - monitoringi i obserwacje przyrodnicze, nadzory przyrodnicze
 • Plany miejscowe i studia - tworzenie planów miejscowych i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Badania parametrów środowiska - lokalne sieci monitoringu komponentów środowiska, badania zużycia energii
 • Dokumentacje specjalne - plany ochrony, dokumentacje geologiczne, geotechnika, kartografia tematyczna, badania lokalizacji inwestycji
Opracowujemy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Wykonujemy analizy zasadności, badanie chłonności, bilanse terenów i analizy aktualności. Świadczymy usługi w zakresie pomocy gminom w procesach digitalizacji dokumentów planistycznych. Udostępniamy aplikację Voxly, dzięki której możliwe jest przeprowadzenie online procedury planistycznej.
Pierworys mapy ewidencyjnej
Słowiński Park Narodowy, inwentaryzacja na potrzeby operatu hydrotechnicznego
Wizualizacja bazy uzbrojenia terenu GESUT
Elementy BDOT500
Sieć kanalizacyjna. Analiza topologii i logiki powiązań.
Fragment ewidencji drogowej wykonany w oprogramowaniu ERGO Comarch dla DSDiK we Wrocławiu.
Inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby STEŚ drogi S10
Studium uwarunkowań na bazie ewidencji gruntów
Wiedza
Doświadczenie
Kompleksowa obsługa
Zarząd
Członkowie naszego zespołu posiadają gruntowną wiedzę i unikalne zdolności.
Praktyka i doświadczenie, ambitne wdrożenia i długoterminowa, odpowiedzialna współpraca pozwoliły zgromadzić nam niepowtarzalne doświadczenie.
Geofabryka i szerokie grono partnerów będzie z Tobą od pierwszego kontaktu i zrealizuje Twój pomysł, wspierając Cię we wszystkich aspektach zarządzania przestrzenią.
Prezes, Dyrektor Generalny
Jakub Makarewicz
Wiceprezes, Dyrektor Operacyjny
dr Tomasz Giętkowski
Stanowisko specjalisty
Praktyki zawodowe
Specjalista ds. archiwizacji i przetwarzania danych
Zajmujemy się digitalizacją archiwów instytucji i firm. Realizujemy kolejne duże projekty. Stanowisko archiwisty proponujemy szczególnie studentom wszystkich kierunków studiów oraz osobom poszukującym dodatkowej pracy.
Oferujemy
 • Umowę zlecenie lub o umowę pracę.
 • Dogodny do Twoich możliwości harmonogram godzin pracy. Pracujemy od 7:00 do 21:00.
 • Dostępne komunikacyjnie miejsce pracy.
 • Wynagrodzenie wyższe od stawek minimalnych.
 • Możliwość nawiązania trwałej współpracy na stanowisku adekwatnym do umiejętności i zaangażowania
Wyślij CV lub odwiedź nas na Prostej!
Pamiętaj, aby na CV umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Geofabryka Sp. z o.o. w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”
Nigdy nie przekazujemy firmom trzecim Twoich danych osobowych!
Jesteś studentem kierunków geografia, geoinformacja lub pokrewnych? Zapraszamy cię do realizacji praktyk zawodowych! U nas nie będziesz się nudził! Chętnie zapoznamy Cię z działalnością firmy. Będziesz realizować konkretne zadania z zakresu inwentaryzacji i przetwarzania danych przestrzennych. Poznasz oprogramowanie, sposoby oraz metody organizacji pracy podczas realizacji naszych projektów. Dołącz do nas!
Geofabryka Sp. z o.o.
+48 668 136 941
biuro@geofabryka.pl

ul. Prosta 19/5, 87-100 Toruń
NIP: 956-231-02-42
REGON: 360660401
KRS: 0000541267
Doceniamy i gorąco polecamy pracę
© OpenStreetMap contributors