Wspieramy zarządzanie
przestrzenią

Specjaliści od danych przestrzennych dla samorządów i firm
https://geofabryka.pl/wp-content/uploads/2022/03/head_4.png
https://geofabryka.pl/wp-content/uploads/2021/10/head_1.jpg
https://geofabryka.pl/wp-content/uploads/2021/10/head_2-1.jpg

01 FLAGOWY PRODUKTTworzymy VOXLY.PL

System do konsultacji społecznych w oparciu o mapy

Wykorzystując platformę Voxly, stworzyliśmy narzędzia umożliwiające przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie kształtowania przestrzeni.

Geofabryka Sp. z o.o. i Fundacja Stabilo realizują projekt:„Voxly – rozbudowa i udostępnienie nowych e-usług dla potrzeb konsultacji społecznych w zakresie kształtowania przestrzeni”


dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty urząd” – Działanie nr 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego”. Cel projektu: Umożliwienie kompleksowego przeprowadzenia konsultacji społecznych w procesach kształtowania przestrzeni drogą elektroniczną poprzez wdrożenie aplikacji świadczącej e-usługi.

Całkowita wartość projektu 1 765 429,53 zł
Kwota dofinansowania w projekcie 1 494 082,95 zł

https://geofabryka.pl/wp-content/uploads/2022/02/eu-logo.png
voxly_slider_1
voxly_slider_4_800
voxly_slider_3_800
voxly_slider_2

WIEDZA
TECHNOLOGIA
MAPA

Poprzez technologie mapowe dostarczamy rozwiązania dla procesów operujących w przestrzeni

02 GEOFABRYKA

GEOINFORMATYKA
Autorski system informacji przestrzennej klasy WEB-GIS do obsługi procesów administracyjnych i biznesowych
GEODEZJA CYFROWA
BDOT | GESUT | EGIB | GML | skanowanie
tworzenie | dostosowywanie | moderniacje | nadzór
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
miejscowe plany | studium uwarunkowań | analiza zasadności | ocena aktualności | zbiory GML APP | GML | APP
OCHRONA ŚRODOWISKA
karty informacyjne | raporty oceny oddziaływania
inwentaryzacje przyrodnicze | monitoringi
BAZY i MAPY TEMATYCZNE
mapy drogowe | mapa sieci infrastrukturalnych
bazy danych przestrzennych do celów specjalistycznych

03 BAZY GISWDROŻENIA BAZ DANYCH PRZESTRZENNYCH

Dostawa baz danych BDOT i GESUT

Dostosowanie i założenie baz danych BDOT i GESUT w miastach: Bydgoszcz, Grudziądz, Jelenia Góra, Sosnowiec oraz powiatach: słupeckim, wrześnieńskim,

Skanowanie dokumentacji archiwów Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Bydgoszcz, Grudziądz, Golub-Dobrzyń, Rypin, Sosnowiec, Kłobuck, Gniezno, Strzelce Opolskie, Jelenia Góra, Złotoryja, Lwówek Śląski

Dostawa baz danych dla systemu informacji przestrzennej

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
Wojewódzki Zarząd Dróg w Bydgoszczy
Zakład Wodociągowy w Goleniowie

04 WSPÓŁPRACUJEMY Z JSTNASI KLIENCI

Dołącz do ponad 200 miast i gmin, które skorzystały z naszych produktów i usług
H_Jelenia_Gora_BW
H_Piechowice_BW
H_GolubDobrzyn_BW
H_Brodnica_BW
wojewodztwo_kujawsko-pomorskie_BW
wojewodztwo_zachodniopomorskie_BW
H_Jezewo_BW
H_Wabrzezno_BW
H_Zlotoryja_BW
H_Radomsko_BW
H_Sosnowiec_BW
H_Wloclawek_BW
H_SepolnoKrajenskie_BW
H_Gniezno_BW
H_Mragowo_BW
H_Mogilno_BW
H_Naklo_nad_Notecia_BW
H_Krakow_BW
H_Suwalki_BW
H_DabrowaGornicza_BW
H_Znin_BW
H_GrodziskMazowiecki_BW
H_BielskoBiala_BW
H_Bydgoszcz_BW
H_Torun_BW

05 PROJEKTYOPRACOWANIA EKSPERCKIE

W obszarach eksperckich także nie próżnujemy:
Projekt INOMEL

Konsorcjant w projekcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
„INNOWACJE TECHNOLOGICZNE ORAZ SYSTEM MONITORINGU, PROGNOZOWANIA I OPERACYJNEGO PLANOWANIA DZIAŁAŃ MELIORACYJNYCH, DLA PRECYZYJNEGO GOSPODAROWANIA WODĄ W SKALI OBIEKTU MELIORACYJNEGO”

odpowiedzialny za moduł monitoringu satelitarnego i teledetekcyjnego

Projekt ... dla Wód Polskich

Dostawa narzędzia do geoankietyzacji ponad 4000 podmiotów przy opracowaniu Programu Przeciwdziałania Suszy w Polsce

Opracowanie operatów Planów Ochrony Parków Narodowych
  • Słowiński Park Narodowy (hydrotechnika i zagospodarowanie przestrzenne)
  • Biebrzański Park Narodowy (krajobraz)
Inwentaryzacje przyrodnicze i nadzór przyrodniczy
  • odcinki Dróg Ekspresowych: S-10, S-19, S-17, S-6
  • prace sejsmiczne Geofizyka Toruń S.A.
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  • rurociąg solankowy dla Solino S.A. – Grupa Orlen

06 ZESPÓŁTWORZYMY ROZWIĄZANIA

https://geofabryka.pl/wp-content/uploads/2021/10/jakub-160x160.jpg
JAKUB MAKAREWICZ

Dyrektor Generalny

https://geofabryka.pl/wp-content/uploads/2021/10/tomek-160x160.jpg
dr TOMASZ GIĘTKOWSKI

Dyrektor Operacyjny

07 KONTAKTODWIEDŹ NAS

TELEFON:
668 136 941
GODZINY:
Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00
ADRES:
ul. Prosta 19/5, Toruń
EMAIL:
biuro@geofabryka.pl