Geofabryka | Wspieramy w zarządzaniu przestrzenią

geofabryka-logo-menu

Dostarczamy dane, analizy i aplikacje, dzięki którym nasi klienci efektywnie zarządzają przestrzenią.

Z naszych usług korzystali między innymi

comarch
bbpn2
mosty-katowice
spn
orlen-upstream
bydgoszcz
gazoprojekt
geofizyka
krameko
radcy
sosnowiec
zdw
starachowice
zlotoryjski

Urbanisto, projektancie!

stwórz z nami

Plan ogólny gminy

Kompleks analityczny GIS

Wsparcie w procedurze

Dane i szkolenia

Zasady współpracy i dodatkowe korzyści

plan

Planowanie przestrzenne

Dostarczamy gotowe zestawy danych, niezbędne przy projektowaniu planów ogólnych.

Udostępniamy aplikację Voxly, dzięki której możliwe jest zarządzanie zbiorem aktów planowania i przeprowadzania konsultacji społecznych w procesie projektowania i uchwalania aktów planowania.

Opracowujemy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i plany ogólne gminy.

Wykonujemy analizy zasadności, badanie chłonności, bilanse terenów i analizy aktualności.

Świadczymy usługi w zakresie pomocy JST w procesach digitalizacji dokumentów planistycznych.

Geodezja i kartografia

Tworzymy powiatowe bazy danych BDOT i GESUT.

Świadczymy unikalną usługę kontroli plików GML pod kątem spełniania najnowszych wymagań wynikających z rozporządzeń wykonawczych do BDOT, GESUT i EGiB.

Stworzyliśmy Voxly – narzędzie umożliwiające przeprowadzenie zbierania opinii o wynikach modernizacji bazy EGiB śród właścicieli gruntów, objętych pracami.

Poprzez przyjazne mapy, konsultacje społeczne, geoankiety łączymy samorządy oraz firmy z klientami

Geoankieta

Konsultacje społeczne w procedurze uchwalania aktów planowania

Zbiory danych aktów planowania

Dane przestrzenne — publikacja i zarządzanie

park1

Ochrona środowiska i przyrody

Opracowania środowiskowe – opracowania ekofizjograficzne i prognozy oddziaływania na środowisko.

Karty informacyjne i raporty oddziaływania na środowisko – tworzenie dokumentacji na potrzeby procedur administracyjnych.

Inwentaryzacje przyrodnicze prace terenowe – monitoringi i obserwacje przyrodnicze, nadzory przyrodnicze.

Badania parametrów środowiska – lokalne sieci monitoringu komponentów środowiska, badania zużycia energii.

Dokumentacje specjalne – plany ochrony, dokumentacje geologiczne, geotechnika, kartografia tematyczna, badania lokalizacji inwestycji.

wodkan

Dane przestrzenne dla branży drogowej i przedsiębiorstw komunalnych

Wykonujemy kompleksowe bazy danych do zasilenia systemów GIS oraz modeli sieci wodno-kanalizacyjnych.

Tworzymy ewidencje pasa drogowego, inwentaryzujemy obiekty zagospodarowania pasa, oznakowanie, urządzenia BRD.

Przetwarzamy dane przestrzenne niezależnie od formatu i rodzaju bazy.

Wykonujemy paszportyzację danych branżowych z dokumentów i pomiarów terenowych.